Zo was Utrecht

Colofon

Zo was Utrecht is een project van

klimeck consulting
Funkturmstr. 15a | 47551 Bedburg-Hau | Duitsland

vertegenwoordigd door Thomas Klimeck

Contactgegevens
T:
+31 626 610 380
E:

Belastingdienst
Btw-identificatienummer: DE 814642629
Belastingnummer: 116/5097/5476
Belastingkantoor: Finanzamt Kleve

Met Dank aan Nico Jan, beheerder van de Twitter en Instagram accounts Zo was Utrecht.

Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid voor interne inhoud

De inhoud van onze website is met zorg en naar beste weten samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de actualiteit, volledigheid of juistheid van de pagina's.

Ingevolge § 7, lid. 1 van het TMG (Telemediengesetz - Tele Media Wet naar Duits recht) zijn wij als dienstverleners aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht de op onze website verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren. Zodra wij op de hoogte zijn van een specifieke inbreuk op de wet, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen. Elke aansprakelijkheid ter zake kan pas worden aanvaard vanaf het moment waarop de inbreuk bij ons bekend wordt.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Aangezien de inhoud van deze websites niet onder onze controle valt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke externe inhoud. In alle gevallen is de aanbieder van informatie van de gelinkte websites aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Op het moment dat de links werden geplaatst, waren voor ons geen wetsovertredingen herkenbaar. Zodra een wetsovertreding bij ons bekend wordt, zullen wij de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken vallen onder het auteursrecht van Duitsland. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur(s) nodig.

De meeste van de getoonde illustraties komen uit Het Utrechts Archief. Als er illustraties zijn gepubliceerd zonder vrijstelling of toestemming, laat het ons dan per e-mail aan weten.

Gegevensbescherming

Een bezoek aan onze website kan leiden tot de opslag op onze server van informatie over de toegang (datum, tijd, opgeroepen pagina). Dit houdt geen analyse van persoonlijke gegevens in (bijv. naam, adres of e-mailadres). Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit - voor zover mogelijk - alleen met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Het doorgeven van de gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vindt niet plaats.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de overdracht van gegevens via internet (bijv. per e-mail) beveiligingsproblemen kan opleveren. Het is daarom onmogelijk de gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van dergelijke zwakke plekken in de beveiliging.

Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor reclamedoeleinden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie; bijvoorbeeld door middel van spam-mail.

Wij gebruiken alleen noodzakelijke technische cookies.