Servaasklooster

02-servaasklooster

Het stuk Nieuwegracht, voorbij de Eligenstraat, staat bekend als ‘Onder de Linden’. Aan de overzijde ligt het Servaasbolwerk. Wat opvalt is, dat de werf hier ophoudt. Het plantsoen loopt hier van een talud af naar het water. De gelegenheid om een werf met kelders onder de straat te bouwen is hier niet benut.

Even verderop ligt het bolwerk Sonnenborgh. Het Servaasbolwerk heeft echter niets met een bolwerk te maken. De naam is ontleend aan het St. Servaasklooster, wat hier vanaf 1232 stond. In de St. Servaasabdij, een vrouwenklooster, leefden de nonnen in devotie, soberheid, armoede en zonder contact met de buitenwereld. Het terrein was geheel ommuurd.

De nonnen hadden weinig nodig. Toen rond 1390 de Nieuwegracht werd gegraven, werd de abdij vermoedelijk al bevoorraad vanaf de Stadsbuitengracht en was er geen behoefte tot opslag van goederen aan de grachtzijde. Op een oude kaart is te zien, dat aan de zijde van de Nieuwegracht, achter de kloostermuur gedeeltelijk een tuin grensde.

In 1687 werd de abdij gedeeltelijk opgeheven. De kerk bleef nog tot begin 19e eeuw bestaan. De ruïnes zijn in 1832 afgebroken, waarna Zocher hier het eerste deel van zijn Singelplantsoen voltooide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *