Brandbel

08-brandbel huis

Deze brandbel is in 1998 herplaatst op de hoek Nieuwegracht – Eligenstraat. De eerste stond bij de Zakkendragerssteeg. In 1880 werden, tegelijk met de oprichting van een vrijwillige brandweer, op meerdere punten alarmbellen geplaatst.

Vroeger hadden de zakkendragers, die hielpen bij het laden en lossen van de schepen aan de grachten, ook de plicht om te helpen bij het blussen van een brand. De brandtrappen liepen tot aan het water. Brand werd toen gemeld door een hoornblazer vanaf de toren van de Buurkerk.

In de nabijgelegen Schalkwijksteeg was al eerder een brandspuithuisje gebouwd. Hier stond één van de twee eerste stoomspuiten. Die in de Schalkwijkstraat en Burgemeester Reigerstraat zijn bewaard gebleven.

Blusmiddelen waren over de stad verspreid. De andere stoomspuit stond op het Jacobikerkhof. Verder waren er handbrandspuiten gestald op o.m. het Geertekerkhof, Buurkerkhof en Vreeburg. Na het luiden van deze bel spoedden de vrijwilligers zich naar het brandspuithuisje in de Schalkwijksteeg, vanwaar zij spuit en ladders met de hand uitreden naar de brand.

In 1935 verdween de laatste brandbel uit het stadsbeeld, want men gebruikte sinds 1921 een telefonisch alarmsysteem.