3e Buurkerksteeg

Een doorkijkje vanaf het Buurkerkhof naar de Donkerstraat met zicht op het Huis Zoudenbalch met zijn rode luiken.

Evert Zoudenbalch was een invloedrijk man. Hij liet vanaf 1467 een vorstelijke woning bouwen, een stadskasteel in de Donkerstraat; het Zoudenbalchhuis.

Om in de smalle en sombere Donkerstraat meer licht te brengen, kocht en sloopte hij huizen aan de overkant en liet er de Zoudenbalchstraat aanleggen. Nu de 3e Buurkerksteeg. Maar ook breidde hij zo de toegang tot zijn Huis uit.

Achter het Huis was een grote hof. Via een ruime achterpoort in de Mariastraat was deze hof te bereiken.

Het Huis had verschillende bestemmingen. Zo was het een weeshuis, ambachtsschool en zelfs als pakhuis in gebruik. Het is in 2011 van binnen omgebouwd tot stadsappartementen.

De Lijnmarkt

De Lijnmarkt behoort tot de alleroudste straten van de stad. In de tijd van St. Willibrord bestond deze straat al. Oorspronkelijk was alleen de westzijde bebouwd.

In de 14e eeuw ging men ook de oostzijde, aan de Oude Gracht, bebouwen. De achterkant van deze huizen hebben geen werven, waardoor dit een beetje op Venetië lijkt.

Toen de oostzijde nog onbebouwd was aan de druk bevaren Oude Gracht, was hier een touwmarkt. De Lijnmarkt dankt zijn naam aan de lijnen, de scheepstouwen, die hier te koop waren. Achter de huizen aan de westzijde zaten toen toen ook veel touwslagersbedrijven.

Foto: Lijnmarkt in 1932 (HUA)

De Moreelsebrug

Op 16 december 2016 werd de Moreelsebrug, voor fietsers en voetgangers, officieel geopend. De nieuwe brug, 295 m lang, verbind de westelijke stad met het centrum

De brug is vernoemd naar burgemeester Moreelse. Hij ontwierp in 1664 een uitbreidingsplan evenwijdig aan de Catharijnesingel om de economie van de stad te stimuleren. Dit plan verdubbelde bijna de toenmalige stad

De vaarroute over de Oudegracht werd steeds moeilijker begaanbaar en krap. Veel schepen voeren over de Catharijnesingel. Met het plan kwam deze handelsroute centraal in de stad te liggen. De Catharijnesingel zou de centrale kade worden voor het laden en lossen

Parallel aan de Catharijnesingel werden alvast grachten gegraven, op initiatief van tuinders om hun waar naar de binnenstad te verschepen. O.m. de Bleekersgracht langs de Croeselaan. Alleen een deel van de Kruisvaart bestaat nog. De Leidse Vaart werd doorgetrokken tot het Leidseveer

Langs deze grachten moesten, naar Amsterdams voorbeeld, klassieke herenhuizen komen voor de stedelijke elite. Er was plek voor o.m. een nieuwe vismarkt, een groentemarkt en een begraafplaats

Het uiteindelijke plan is nooit gerealiseerd. De burgemeester ondervond veel tegenwerking van grondeigenaren, die waardedaling van hun huizen in het centrum vreesden

Moreelse overleed kort daarna en er brak een reeks kostbare oorlogen uit, met Engeland en later Frankrijk. Een pestepidemie en ook het rampjaar 1672 bracht veel schade

Het westen van de Catharijnesingel bleef tot ver in de 19e eeuw nog boerenland. Onder burgemeester Van Asch van Wijck kwam de stedelijke ontwikkeling in dit gebied op gang

De herinnering aan deze innovatieve burgemeester, die toonde een open oog te hebben voor de belangen van de stad, leeft voort in de Moreelselaan, Moreelsepark en nu dan ook de Moreelsebrug

Foto: Plattegrond met het plan van Moreelse uit 1663 (HUA)