Drs. P in Utrecht

09-drs-p-utrecht

Wist je dat Drs. P (1919 – 2015) ook een vers op Utrecht heeft geschreven?! Hij heeft hier, in zijn jonge jaren, 8 jaar gewoond tot 1933. Medio 1980, vertolkte hij het in het Werftheater. Zittend aan de piano, gedeeltelijk met de rug naar, en zonder veel contact met ’t publiek. Maar het was genieten! Hier kan je dit lied beluisteren.

Utrecht

We hoeven er geen doekjes om te winden
U wilt nu wel eens weten hoe of wat
Men moet er geen conclusies aan verbinden
Men mag het zelfs heel onbelangrijk vinden
Maar ik heb eens gewoond in deze stad

Utrecht, Utrecht
We denken dan aan singels en aan grachten
En die grachten rijmen zonder meer op nachten
En die heb je hier in Utrecht vaak

Utrecht, Utrecht
Daar staat ook een bijzonder hoge toren
En beroemde mensen zijn er zelfs geboren
Of ze zijn misschien nog in de maak

Een jaar of acht heb ik alhier versleten
En voor een kind is dat een heel bestaan
Een aantal dingen zal ik nooit vergeten
Bij voorbeeld hoe bepaalde punten heten
Janskerkhof, Biltstraat, Vreeburg, Maliebaan

Utrecht, Utrecht
Er is gelegenheid om te studeren
Te bezichtigen of zelfs te exposeren
Maar je kunt er ook weer snel vandoor

Utrecht, Utrecht
Een knooppunt van diverse spoorweglijnen
Om de haverklap vertrekken hier de treinen
Tot geluk van de familie Spoor

Ik heb er ook veel onderwijs genoten
Eerst lager, toen twee jaar gymnasiaal
Dat hoofdstuk werd vervolgens afgesloten
Al heeft Latijn me nooit zo erg verdroten
Amo, amas, amat; een mooie taal

Utrecht, Utrecht
De stadsgezichten zijn er niet exotisch
Ja, ze hebben nog wel een leuk restantje Gotisch
Maar bijzonder weinig rococo

Utrecht, Utrecht
Ook Jugendstil saneren wij wel even
Met beton valt zelfs in Utrecht te leven
’t Kan verkeren’, zei reeds Bredero

In ’33 heb ik het verlaten
Het beeld vervaagt, en toch; het doet je wat
Je weet de weg nog in de oude straten
We zullen er niet verder over praten
Maar eens heb ik gewoond in deze stad

Huis van oma

04-huis van oma

Uit: Het huis van oma:

Soms denk ik:
waarom woon ik in dit huis,
in deze straat, in deze wijk, in deze stad,
in dit land,
bij deze ouders?
Waarom precies hier?
Waarom precies bij hun?
Is het toevallig?
Had ik niet net zo goed in
een ander huis, in een
andere straat, een andere stad,
een ander land kunnen wonen?
Had ik niet net zo goed
andere ouders kunnen hebben?
Ik weet het niet,
ik weet alleen
dat ik niet anders zou willen.
(Soms wel.)

Anton van der Kolk, 2005 | www.antonvanderkolk.nl

Utrechts volkslied

01-volkslied

Utrechtse volkslied (een jubelzang voor Domstad én Stichtse Lustwarande…)

Langs de Vecht en d’oude Rijnstroom
Strekt zich wijd het Stichtse land.
Willibrord ontstak uw fakkel,
Die onblusbaar verder brandt;
Waar ’s lands Unie werd geboren,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, parel der gewesten,
‘k Min Uw bos en lustwarand’.
’n Eigen stempel draagt Uw landschap:
Plas, rivier of heid’ en zand,
Weid’ en bongerd, bont verscheiden,
Utrecht, hart van Nederland!

Utrecht, nobel, nijver Utrecht,
Middelpunt naar alle kant,
Aan Uw eigen stijl en schoonheid
Houd ik steeds mijn zin verpand.
Blijv’ in goed’ en kwade dagen:
Utrecht, hart van Nederland!

Jan Küppers | 1952

Eerste studente

23-achter de dom

De eerste vrouwelijke student in Utrecht (én in Nederland én in Europa) was Anna Maria van Schurman. Ze werd in 1636 als eerste vrouw hier aan de universiteit toegelaten.

Zij volgde de colleges van hoogleraar theologie Voetius, door een kijkluikje in een afgeschotte nis, in de kapittelzaal van de Domkanunniken. Afgeschermd van de heren studenten, om hen én de hoogleraar niet onnodig af te leiden.

Anna Maria was van jongs af aan begaafd. Zij werd talenwonder, theologe en dichteres. Ze doet ook kennis op in andere wetenschappen en had contacten met belangrijke geleerden van haar tijd, zoals Jacob Cats, Constantijn Hygens en René Descartes. Haar eruditie werd geroemd in heel Europa.

23-gevelsteenZe bleef ongehuwd om zoveel mogelijk tijd aan studie te kunnen besteden. In 1641 schreef zij een proefschrift over de geschiktheid van vrouwen voor de wetenschap.

Achter de Dom 8, één van de adressen waar ze woonde, heeft een gedenksteen met de tekst: ‘Hier woonde Anna Maria van Schurman’ (1607-1678)