Klein Geertekerkhof

44-geerte kerkhof

Verscholen in een hoek van het Klein Geertekerkhof lees ik op de gevel: ‘School No.1 Der Nederlandse Hervormde Gemeente’.

Dit was eens een Bewaar- en Lagere school, ook bekend als ‘Nederlands Hervormde Diaconieschool. In 1895 wordt deze school al genoemd.

De stad kende zes Hervormde Diaconiescholen waarvan de eerste al in 1748 gesticht was om kinderen van arme bedeelde lidmaten ‘die leefden als het woeste heydendom zonder kennis van god en godsdienst buyten alle burgerlijke bekwaamheden ruw en losbandig’ weer op het juiste pad te krijgen. De school is eind jaren dertig opgeheven.

Vanaf begin jaren vijftig was dit pand als atelier in gebruik door Alain Teister (1932-1979), pseudoniem van Jacques Boersma. Hij was dichter, schrijver en kunstschilder. En lid van de Utrechtse kunstenaarsgroep ‘De Luis’, waartoe ook o.m. William (Dirkje) Kuik en Peter Vos behoorden.

J.C.Bloem: De Sluis

43-weerdsluis0 (1)

Het is vijftig jaar geleden dat de dichter Jacques Bloem (1887 – 1966) overleed. Hij studeerde rechten in Utrecht en woonde in 1931 ook kort in Breukelen. In die tijd schreef hij het gedicht ‘De sluis’.

De stilte en koelte waren weergekeerd,
Het nachtlijk feest lag als een glas versmeten.
Ik heb dit late donker nooit vergeten,
Want deze dingen blijven ongedeerd.

Een ongeweten, innerlijk geweld
Had naar een zwart kanaal mij heengedreven.
Het was het uur, dat de wiekslag van ’t leven
Weer trilt in die de slaap heeft neergeveld.

Daar hoorde ik het vervoerende geruis:
Wateren, die van vóór de tijden bronden,
Bezweringen van lang-gestorven monden:
Het zachte stromen door de nauwe sluis.

Ik stond, alleen gebleven, ongekend,
In doodlijke verrukking opgetogen,
Naar onweerstaanbare diepten neergezogen,
Gebannen in het ademloos moment.

Toen werden ’t water grijzer en de straat,
En ging hun nachtelijk geheim verloren,
En boven donkere huizen werd geboren
Een kille en groezelige dageraad.

Op zijn zeventigste keert Bloem terug naar Utrecht en mijmert opnieuw bij de sluis in het schitterende gedicht ‘Utrecht: Bemuurde Weerd’. Hij stelt vast dat het water, de sluis en de huizen hetzelfde zijn gebleven, maar het besef van zijn sterfelijkheid levend is geworden:

Het water stroomt nog door dezelfde sluis
Als toen, en maakt het eendere geruis.

De huizen, aan de waterkant daarneven,
Zijn feitelijk ook onaangerand gebleven.

Alleen nabijer is, voor wie ze ontvlood,
De zekerheid van de imminente dood.

Abel Tasmanbrug

111-abel tasmanbrug

Bijna geheel Lombok werd in de late 19e eeuw gebouwd. De aanleg van straten en woningen van de wijk Lombok kwam rond 1900 gereed.

Het middelste gedeelte van de wijk dateert echter, evenals de wijk Jaffa, uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Lange tijd waren de inwoners geheel door water omsloten. Door de Leidsche Rijn, maar ook langs de Billitonkade door de Oude Rijn tussen Lombok en de wijk Jaffa; en de Vleutense Wetering, die pas in de jaren twintig werd gedempt (nu Vleutenseweg).

Pas na de aanleg van de J.P. Coenbrug en daarna de Abel Tasmanbrug in 1906 werd de wijk richting de Leidseweg e.o. ontsloten.

Eindelijk konden de inwoners van Lombok, via deze dubbele ophaalbruggen en de Muntbrug over het Merwedekanaal, op zondagmiddagen wandelen naar Oog in Al.

Vanaf 1920 werd hier het park Oog in Al aangelegd. Wel was het soms lang wachten bij de openstaande bruggen, vanwege het drukke scheepvaartverkeer.

Vergulde klok

Als je de Twijnstraat uitkomt, zit rechts tegenover de Vollersbrug de Fashion & Lifestyle store ‘VOLLERS 386’. Je kunt er terecht voor woonaccessoires, kleding, kleine cadeautjes en nog veel meer.

Vroeger, en dan hebben we het over de 18e eeuw was de huisnaam van dit pand, aan de Oudegracht 386, ‘DE KLOCK’. In een akte uit 1728 is sprake van een uithangbord ‘DE KLOCK’.

Hoog in de geveltop is een naamsteen te zien van een luidklok. Als je goed kijkt zie je dat de klok een kroon ‘draagt’. Deze gevelsteen is bekend als DE VERGULDE KLOK.

Dit pand heeft al lang een winkelfunctie. Al rond 1900 zat hier een winkel in huishoudelijke artikelen.

Verguld is de klok niet, maar was lange tijd wit. Sinds kort is de gevel opgeknapt en heeft de klok een gele kleur gekregen.